De Nederlandse Reassurantie Vereniging

Over NRV

De Nederlandse Reassurantie Vereniging (NRV) is het platform voor iedereen die zich binnen Nederland bezighoudt met herverzekering.

Onze missie is de interesse in de herverzekeringsmarkt te bevorderen en de kennis van het vakgebied te verbreden en te verdiepen.

Dit doen we onder meer door bijeenkomsten te organiseren, informatie uit te wisselen en netwerkmogelijkheden te faciliteren.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Doelstellingen

1

Kennis en praktijkervaringen onder de leden interactief aanreiken en uitwisselen. Dit doen we onder meer door de leden een relevante gesprekspartner van elkaar te laten zijn en discussies over (her) verzekeringstechniek,
risicomanagement en kapitaalbeheer te stimuleren.

2

Het vakgebied herverzekering binnen de verzekeringsindustrie stevig positioneren als vitaal onderdeel van verzekeringstechniek en risicomanagement en kapitaalbeheer.

3

Kennis over herverzekering buiten de vereniging verspreiden bij de voor de herverzekeringsmarkt relevante organisaties en (potentiële) medewerkers in de verzekeringsindustrie.

4

Een platform bieden aan leden om te netwerken.

Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Reassurantie Vereniging bestaat uit zeven leden die deze taak vrijwillig vervullen. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt het bestuur gekozen.

Voorzitter

Jan Harold Warrink
MS Amlin
0031 6 5788 5511
janharold.warrink@msamlin.com

Secretaris

Monique Elst-Bartholomeus
Achmea Reinsurance Company
0031 6 2237 2984
monique.elst-bartholomeus@achmea.com

Penningmeester

Kirsten van Exel
Gallagher Re
0031 6 5118 1482
kirsten_van_exel@ajgre.com

Algemeen bestuurslid

Daniël Lambers
TVM verzekeringen
0031 6 1231 0297
dbf.lambers@tvm.nl

Algemeen bestuurslid

Edward Samsom
SCOR
0049 172 2175 077
esamsom@scor.com

Algemeen bestuurslid

Martin Gorter
Aon Reinsurance Solutions
0031 6 1296 5990
martin.gorter@aon.com

Algemeen bestuurslid

René Kassing
Nationale Nederlanden
0031 6 2223 2061
rene.kassing@nn-group.com

Lidmaatschap

Hoewel de NRV nog relatief jong is, is de belangstelling groot. Op dit moment zijn ruim 200 personen uit de herverzekeringsindustrie aangesloten bij de vereniging. Voor een lidmaatschap van de NRV is een actieve betrokkenheid bij herverzekeringsactiviteiten een vereiste. Zoals eerder vermeld werken onze leden onder meer bij (captive) verzekeraars, herverzekeraars, herverzekeringsmakelaars, financiële consultants of overheidsinstanties gerelateerd aan de herverzekeringsindustrie.

De NRV is bij uitstek de gelegenheid om uw netwerk uit te breiden en te onderhouden. Naast Nederland komen onze leden uit landen als België, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Zwitserland en Ierland. Allen zijn echter actief op de Nederlandse herverzekeringsmarkt.

Van de leden vragen wij een jaarcontributie van € 100. Het lidmaatschap is altijd persoonlijk. Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan nu aan.

Word lid